ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU (2024)

    ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU (2024)

    Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) bünyesinde uygulanacak “Gözlemci Programı” çerçevesinde, CANLI ORKİNOS KAFESİ ÇEKEN VEYA ÖLÜ ORKİNOS TAŞIYAN gemilerde “Orkinos Milli Gözlemcisi” statüsünde personel istihdam edilecektir.

 

         ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ  (OMG)

 

     Orkinos Milli Gözlemcisi, 2024 orkinos avcılık dönemine orkinosları çeken/taşıyan gemilerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) tarafından görevlendirilen ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin ilgili ICCAT koruma ve yönetim önlemlerine uygunluğunu gözlemleyerek rapor tutan bir denetim görevlisidir.

 

    Gözlemci görev süresi, azami olarak 15 Mayıs – 15 Ağustos tarihleri arasını kapsayabilecektir. Görev süresi gemilerin avlanan orkinosları teslim almasından balıkların çiftliklere/limana teslimine kadar devam edeceğinden, Başlangıç, bitiş tarihleri ve süre şimdiden belirlenememektedir. Görev süreleri daha önceki yıllarda 20 – 70 gün arasında geçekleşmiştir.

       

 

        OMG’nin NİTELİKLERİ;

   

 • Üniversitelerin Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Su Ürünleri Bölümleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği veya Biyoloji Bölümleri/ Anabilim dallarından mezun olmak veya,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli personel statüsünde bulunmak veya,
 • Orkinos veya ton balığı türleri ve av gereçlerini tanımlayabilecek yeterli deneyimi kazanacak bir süre orkinos teknelerinde veya çiftliklerinde çalışmış olmak, veya daha önce Orkinos Gözlemcisi olarak çalışmış olmaktır.
 • Denizde çalışabilir olduğunu gösterir güncel sağlık raporu gereklidir.
 • Doğru / uygun şekilde gözlemleme, kayıt tutabilme ve rapor yazabilme kabiliyetine, bilgisayarda MS Word ve Excel yazılımlarını kullanabilmesi ve
 • Sür-Koop tarafından verilecek olan ICCAT ’ın rehber ilkelerine dayalı eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanmış olmaktır,
 • İngilizce ve/veya Arapça bilmek tercih sebebidir,
 • Balıkçı gemileriyle denize çıkabilecek nitelikte gemici cüzdanı veya kâğıdına sahip olmak tercih sebebidir.
 • Balıkadam / Dalgıç Sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Görev süresince kullanabileceği Ofis yüklü bir dizüstü bilgisayarı olması tercih sebebidir. Cep telefonu ile yapılan işlemler kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

        OMG’nin GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Orkinos Çeki/Taşıma gemilerindeki faaliyetlerin ilgili ICCAT kurallarına uygun olarak yürütülmekte olduğunu gözlemlemek,
 • Orkinos Transfer Bildirimi (Transfer Declaration) raporunun geçerliğini denetlemek, doğrulamak.
 • Orkinos transferlerini ve orkinosa ilişkin diğer faaliyetleri kaydederek yazılı olarak rapor etmek.
 • Canlı Orkinos transferlerine ilişkin videoları izleyerek, balık miktarların belgelere doğru kaydedilmiş olduğunu gerçeklemek.
 • Orkinos Çeki/Taşıma gemilerinde bulundurulması gerekli ICCAT dokümanlarını kontrol etmek ve ilgili rapor formlarına kaydederek Sür-Koop aracılığı ile Tarım Bakanlığına sunmak.

NOT: Yukarıdaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli konular eğitimlerde kapsanmakta, adayların bilgi seviyeleri aşamalı sınavlar ile tespit edilmektedir.

 

ZAMANLAMA

 

- Başvurular en geç 10 Nisan 2024 mesai bitimine kadar tamamlanmalıdır, başvuruların ihtiyaç duyulandan fazla olması halinde başvuru tarihine göre öncelik verilecektir.

- Nitelikleri uygun olan adaylar, Nisan ikinci yarısında başlayarak Mayıs başında tamamlanacak şekilde aşamalı eğitime katılacaklardır. Eğitimler internet ortamında adaylara bildirilecek programa uygun olarak email, MS Teams veya Zoom aracılığı ile yapılacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar ile kısa süreli iş akdi yapılacak ve Milli Gözlemci sertifikaları verilecektir.

- 15 Mayıs 2024’den yeteri kadar süre önce görevlendirmeler yapılarak görev yapılacak gemi, hareket limanı gibi bilgiler gözlemcilere bildirilecektir.

- 15 Mayıs 2024 (Yaklaşık +/- 5 gün) tarihinde görev başlayacak ve görev süresinin tamamında balıkçı gemisi ile denizde kalınacaktır. Birinci derecede yakın vefatı ve ciddi hastalık gibi mücbir sebepler haricinde görev yerinden ayrılmak mümkün olmayacaktır.

- Deniz tutması görevin bırakılması için uygun bir mazeret olarak kabul edilmemektedir.

- Görev süresi geçen yıl en kısa 24 en uzun 75 gün olarak gerçekleşmiştir.

- Görev, dönüşten sonra raporların tamamlanarak Sür-Koop a sunulması ve kabul edilmesi ile tamamlanmış olacaktır.  Hak edişler görev tamamlanmasını takiben ödenecektir.

 

GÖREVE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

 • GEMİLER: Görev yapılacak gemiler genellikle balıkçı gemileri olup, gözlemciye yatacak yer ve yemek sağlamaktadırlar. Görev alacağınız geminin balıkçı gemisi olduğunu ve aradığınız konforu bulamayabileceğinizi biliniz. Gözlemci gemide kaldığı sürece sadece kendi görevleri için sorumluluk taşımakta, gemideki diğer hiçbir faaliyete yönelik sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Gözlemcilerin görev süresince tek sorumlulukları kendilerine verilmiş olan eğitim kapsamında orkinosa ilişkin faaliyetleri izlemek ve raporlarını tamamlamaktır. Bunu başarabilmek için gözlemcilerin yeterli bilgisayar (MS Word/Excel) bilgisine, görev disiplinine ve eğitimde verilmiş olan bilgilere sahip olmaları yeterlidir.
 • ÖNEMLİ NOT: Milli Gözlemcilik görevi çok ciddi bir uygulamadır. Gözlemcisi olmayan gemi denize çıkamamaktadır. Bu nedenle gözlemci adaylarının kesin kararlı olarak eğitime katılmaları ve eğitim sonunda bu kararlılıklarını yazılı bir sözleşme ile pekiştirmeleri beklenmektedir. Lütfen sonradan vazgeçerim gibi bir yaklaşımda bulunmayınız. Hem Sür-Koop ve hem de başka arkadaşlarınızın işlerini engellemiş olursunuz.

 

 

ÜCRET VE ÖDEME USULLERİ

 

 • Eğitime katılan adaylara Sür-Koop tarafından bir ön ödeme yapılmayacaktır.

 

 • Görevlendirilen kişilere;

             

            * Görevde bulundukları süre için gün başına net 1250 TL ödenecektir, Görev süresi toplamı, gemide fiilen bulunulan süreye iki gün yol ilave edilerek bulunacak, ayrıca hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

 

            * Gözlemcilerin görevde bulundukları süre için SGK sigorta kayıtları ve prim ödemeleri kanunen belirtilen usullere uygun olarak Sür-Koop tarafından yapılacaktır. SGK kaydı yapılmadan görev verilmesi söz konusu değildir.

 

            * Gemilerdeki görev süresince yeme, içme, yatma gemi donatanlarınca karşılanacaktır.

 

 • Daha Önce Milli Gözlemci veya ICCAT Gözlemcisi Görevi yapmış olanlar veya geçen yıl sertifika aldıktan sonra yedekte kalmış olanlara görevlendirmede öncelik verilecektir.

 

 

   BAŞVURU İÇİN  İSTENİLEN BELGELER

 

 • Özgeçmiş,
 • Kimlik Kopyası (aslı eğitimde görülecektir)
 • Eğitim düzeyini gösterir belge kopyası,
 • Varsa Gemici cüzdanı/ belgesi kopyası,
 • Varsa Dalgıç / Balıkadam Sertifikası kopyası
 • Yeterli iletişim bilgileri (Adres, Telefon, e-posta)
 • Sağlık raporu başvuru esnasında şart olmamakla birlikte, mutlaka görev öncesi Sür-Koop a ulaştırılmış olmalıdır. Aksi takdirde görevlendirme yapılmayacaktır.

  

 

 

 

 

            BAŞVURULAR

 

Başvurular en geç 10 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar, şahsen, e-posta, faks veya posta yoluyla Su Ürünleri Merkez Birliği Kooperatif Başkanlığının aşağıda verilen iletişim adreslerine yapılacaktır.

 

Başvuru sahiplerine e-posta ile yazılı olarak cevap/bilgi verilecektir, bu nedenle ilgilenenlerin e-postalarını sıklıkla kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 

Nitelikleri uygun olan adaylara eğitimlere ve sınavlara katılımları konusunda detaylı bilgi ayrıca verilecektir. Eğitim sonunda başarılı olanlar ile sözleşme imzalanarak göreve gönderilmeleri sağlanacaktır.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

SÜR-KOOP, Konur Sok.54/8, 06640, Kızılay/ANKARA

Tlf no : 0 312 419 22 88

Fax no : 0 312 419 22 89

e-mail : [email protected]   [email protected]

 

 

Ara