Anasözleşme İntibakı

Anasözleşme İntibakı

Su Ürünleri Kooperatifleri, mevcut Anasözleşmelerini, 7339 sayılı “Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 uncu maddesinde yazılı olan “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmü gereği; en geç, 7339 sayılı Kanun’ un yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl sonrası olan 26.10.2024 tarihine kadar bu Anasözleşmeye intibak ettirmek zorundadırlar.

Anasözleşmeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Ara