Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

Image

Sür-Koop Merkez Birliği

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, 2003 yılı sonunda Doğu Karadeniz, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlikleri tarafından 1163 Kooperatifler Kanunu ile kurulmuştur.

Türkiye’ de  31241 ortağıyla, 572 tane Su Ürünleri Kooperatifi  ve 16 tane Bölge birliği bulunmaktadır. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin 235 Kooperatif  ve 16 Bölge Birliği bünyesindedir.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği balıkçıları temsil eden en büyük organizasyondur. Dünya Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO) bünyesinde dünyaya açılmış bir örgüttür.

Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan ÖZKAYA’dır. Aynı zamanda Ramazan ÖZKAYA; Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve ICFO  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi yapmaktadır.

 

Sür-Koop Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Ramazan ÖZKAYA

Başkan Yardımcısı : Barış ZAMAN ( Artvin/Rize Bölge Birliği Başkanı)

Muhasip Üye: Erdoğan KARTAL (İstanbul Bölge Birliği Başkanı)

Üye: Hasan UYSAL (Çanakkale Bölge Birliği Başkanı)

Üye: Oktay TÜRETKEN ( Mersin Bölge Birliği Başkanı)

 

Üye Bölge Birlikleri

Adana Bölge Birliği

Mersin Bölge Birliği

Antalya Bölge Birliği

Hatay Bölge Birliği

Muğla Bölge Birliği

İzmir Bölge Birliği

Balıkesir Bölge Birliği

İstanbul Bölge Birliği

Tekirdağ Bölge Birliği

Kocaeli Bölge Birliği

Sinop Bölge Birliği

Doğu Karadeniz Bölge Birliği

Artvin- Rize Bölge Birliği

Çanakkale Bölge Birliği

Samsun Bölge Birliği

Aydın Bölge Birliği

 

Amaçlarımız:

1. Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,

2. Bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak,

3. Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek,

4. Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak,

5. Sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmak,

6. Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

7. Birlik ve kooperatifleri denetlemek,

8. Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak,

9. Kooperatifçiliği geliştirmektir.

 

Misyonumuz:

1. Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,

2. Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek,

3. Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak,,

4. Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

5. Birlik ve kooperatifleri denetlemek,

6. Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak,

7. Kooperatifçiliği geliştirmektir.

Vizyonumuz;

      Güvenilir, verimli ve etkin sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatif yapısı oluşturmalıyız.

      Yasal altyapı düzenlemelerini teşvik edip en önemli görevimiz olan “Kooperatiflerimizin bünyelerini güçlendirmeli ve kooperatiflerimizin pazarda söz sahibi olabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak” ilkesini gerçekleştirmeliyiz.

Ara